1. Форма № 1 Баланс
 2. Форма №2
 3. Форма №3
 4. Форма №4
 5. Корпоративне управління
 6. Примітки 2012
 7. Аудит
 8. Аудит-НКЦБФР
 9. Титульний аркуш
 10. Зміст
 11. Інформація про стан корпоративного управління
 12. Звіт про корпоративне управління
 13. Банки, що обслуговують емітента
 14. Інформація про державну реєстрацію емітента
 15. Основні відомості про емітента
 16. Основні види діяльності
 17. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
 18. Примітки до фінансової звітності
 19. Інформація про органи управління емітента
 20. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
 21. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
 22. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
 23. Відомості про цінні папери емітента
 24. Інформація про посадових осіб емітента
 25. Інформація про загальні збори акціонерів
 26. Інформація щодо вартості чистих активів емітента